Filming In The Field Of Life

סרטונים לעמותות וגופים ציבוריים

סרטונים העוסקים באקטיביזם חברתי ובתרומה לחברה הישראלית

סרטונים למוסדות, עמותות ומשרדי הממשלה

סרטונים העוסקים בנושאים חברתיים, בריאותיים, בחינוך ורווחה

טיפ של אלופים שלומי הפקות
נגן וידאו
פרויקט צבע ירוק
נגן וידאו
משטרה
נגן וידאו
מהי מחלת הסרטן - שי שלומי
נגן וידאו