Filming In The Field Of Life

סרטונים לעמותות וגופים ציבוריים

סרטונים העוסקים באקטיביזם חברתי ובתרומה לחברה הישראלית 

וכן בנושאים חברתיים, בריאותיים, בחינוך ורווחה

סרטונים שהפקנו עבור "האגודה למלחמה בסרטן"

טיפ של אלופים שלומי הפקות
נגן וידאו
מהי מחלת הסרטן - שי שלומי
נגן וידאו