Thousands views videos

סרטים לצה"ל

הפקנו לא מעט סרטים עבור צה"ל, שבחר בנו בשיתוף עם "דבש הפקות",
לצלם את כל סרטי יום העצמאות ה-72 של המדינה

תמונת פתיחה לציר המתפללים - שלומי הפקות
Play Video about תמונת פתיחה לציר המתפללים - שלומי הפקות
סרט רעל חטיבת כפיר
נגן וידאו
דרך יהודה
נגן וידאו

Let's work together

Book Us Now